UAB „Verslo draugai“
Ámonës kodas 135764674
PVM kodas LT357646716
Tulpiř g. 10-1, Ţaliakalnio raj.
Kaunas LT-44163

Tel.: 8-37 322884
Fax.: 8-37-322884

El.: info@verslodraugai.lt